دسته‌بندی نشده

دوره پیشرفته

 

اگر قصد دارید یک رابطه پایدار و متعهد بسازید

یا دختری که دوستش دارید (اما او به شما حسی ندارد) را بدست آورید

و یا حتی در روابط با دوستان خود موفق تر باشید

این دوره میتواند به شما کمک بسیار زیادی بکند.

زیرا تمام چیزی که برای جذب یک دختر و ساخت یک رابطه پایدار نیاز دارید

در این دوره گفته شده.

 

این دوره به گونه ای طراحی شده که ابتدا ریزترین اشتباهات

در جذب دخترها به صورت ناخوداگاه در شما اصلاح میشود

و سپس ریزترین نکات شخصیتی برای جذب دخترها

در شخصیت شما ساخته میشود و درنهایت ریزترین نکات پیشرفته گفتگو

در این دوره گفته میشود که تاثیر معجزه آسایی در مکالمات شما میگذارد.

توضیحات بیشتر