آموزش تخصصی شخصیت سازی کاریزما

و هنر جذب زنان

دوره پیشرفته دوره رایگان

اصلاح اشتباهات

هر مرد یا پسری در مرحله اول نیاز است که اشتباهات خود را اصلاح کند. اشتباهاتی که بخاطر عدم آموزش به وفور در مردها و پسرها دیده میشود. و این اشتباهات که ۹۵درصد پسرها مرتکب میشوند باعث میشود دخترها تمایلی به آنها نشان ندهند.

شخصیت سازی

در مرحله دوم باید پایه شخصیتی که دخترها را مجذوب میکند ساخته شود. پایه ای که وقتی ساخته میشود جذب یک دختر به صورت خودکار اتفاق میفتد. و دخترها به صورت غریزی و ناخوداگاه به آن مرد تمایل نشان میدهند.

تکنیک گفتگو

و در نهایت نیاز است تا تکنیک های گفتگو با زن ها آموخته شود. یاد گرفتن این تکنیک ها باعث میشود که در شرایط مختلف بدانید چگونه به حرف های زنان پاسخ دهید. که همه این ها باعث جذب غریزی زن میشود.

نتایج صوتی دوره پیشرفته

X